Издръжливост

  • БЮЛЕТИН НА СЕКЦИЯ

    БЮЛЕТИН НА СЕКЦИЯ "ЕНДЮРАНС" КЪМ БФКС 2009г.

    Ендюрънс започва като спортна проява първо в САЩ, където американската кавалерия е тествала конете си в 5 дневно изпитание - 483км, като всеки е носил 91кг на гърба си. По-голяма

  • Описание на дисциплината

    Описание на дисциплината

    Състезанията по издържливост се провеждат с цел да се проверят качествата бързината и издръжливостта на коня. За да се участва в такъв вид състезания всеки състезател