БФКС

  • За БФКС

    За БФКС

    БФ 'Конен спорт' води организирана дейност от 1914 година под името 'Български жокей клуб' и от 1945 година под името 'Българска федерация конен спорт'. Членува в Международната