Всестранна езда

  • Описание на дисциплината

    Описание на дисциплината

    Всестранната езда представлява най-пълно комбинирано състезание, изискващо от атлета значителен опит във всички дисциплини на ездата и прецизно познаване способностите