Прескачане

  • Описание на дисциплината

    Описание на дисциплината

    1. Състезанието по прескачане на препятствия е такова състезание, в което съчетанието кон и състезател се оценява при различни условия в един паркур с препятствия. То

  • Прескачане на препятствия - конкур-ипик

    Прескачане на препятствия - конкур-ипик

    Прескачане на препятствия, или конкур-ипик се провежда на специален състезателен плац с 9 до 16 препятствия, подредени така, че за да ги преодолее всичките, състезателят