Обездка

  • Описание на дисциплината

    Описание на дисциплината

    1. Обект на обездката е развитието на конете в пълен синхрон с ездачите чрез хармонично обучение. В резултат на това, тя прави коня уравновесен, гъвкав ,еластичен, свободен