НАК

  • За НАК

    За НАК

    През последните години сдруженията по браншови признак се утвърдиха като необходимост за защита интересите на своите членове. Националната асоциация по коневъдство