Издръжливост

БЮЛЕТИН НА СЕКЦИЯ "ЕНДЮРАНС" КЪМ БФКС 2009г.

БЮЛЕТИН НА СЕКЦИЯ

Ендюрънс започва като спортна проява първо в САЩ, където американската кавалерия е тествала конете си в 5 дневно изпитание - 483км, като всеки е носил 91кг на гърба си. По-голяма популярност, конкурентност и професионалност добива след 1950год., когато Хендел Роби изминава разстоянието от Невада до Калифорния за по-малко от 24 часа. Ендюрънсът навлиза в Европа след 1960год.През 1982год. ФЕИ признава ендюрънса като официална дисциплина. За своите 26 години във ФЕИ тази дисциплина се е утвърдила като най-бързо развиващата се. През 1982год. са проведени 4 международни турнира. Броят им бавно нараства с около 18 на година до 1998, когато Световният шампионат бе проведен в ОАЕ. Благодарение на спонсорството на ОАЕ федерацията 47 национални федерации от целия свят се присъединиха към тази проява.През 2001г. броят на състезанията бяха 147, 2002-186, 2003­238. Това доказва, че ендюрънс е втората дисциплина по международни прояви след конкур-ипик, броят на състезанията през 2008 достигат 488.

Съвременните състезания се състоят от различен брой етапи, или наричани още фази. В края на всеки етап, например на всеки 40км, има задължително спиране за ветеринарен преглед (вет инспекция), наричано вет гейт. Всеки кон, който трябва да е подробно прегледан преди да бъде допуснат до старт, се представя за инспекция в рамките на определено време във всеки вет гейт. Колкото по-бързо бива представен, толкова по-добре, тъй като времето във вет гейта преди инспекцията се счита като част от ездовото време на състезанието. Целта на прегледа е да се определи дали конят е здрав, за да продължи състезанието. След преминаване на инспекцията, конете се задържат за почивка (между 20 и 45 минути), през което време могат да бъдат хранени, поени и допуснати да продължат състезанието. Финалната ветеринарна инспекция се провежда в края на състезанието, за да се потвърди, че конят след завършване на етапите не е прекалено уморен и няма куцота. Изтощителна умора, признаци на куцота и други признаци на настъпващ проблем са причина за елиминация.Преуморяването на конете и други действия, определящи се като жестокост биват наказвани с дисквалификация. Минималната дистанция за еднодневно състезание е 40км и достига до 160км, в зависимост от типа на състезанието. При изпитания за над 1 ден, средната минимална дистанция за всеки ден е 40-79км за FEI 1*, 80-119км за FEI 2** и 120км и повече за FEI 3***. За шампионатите FEI 4*, еднодневни изпитания, дистанцията обикновено е 160км и печелившото ездово време е около 10-12 часа. Особено важна част от състезанията по ендюрънс е поддържащият отбор. Ездачите биват асистирани от отбор помощници, с които се срещат няколко пъти по време на трасето и му носят вода за поливане и охлаждане на коня, както и питейна вода за коня и ездача. Помощниците също трябва да имат резервно оборудване в случай, че има нещо да се поправя.

ЕКИПИРОВКА: По отношение на екипировката всеки има право на избор в зависимост от коня и предпочитанията на ездача. По принцип облеклото трябва да бъде подходящо и неувреждащо имиджа на спорта. Предпазните каски са задължителни. Бричове или панталони за езда, подходящи обувки, тениска с яка са строго препоръчителни за всички състезания и задължителни за шампионати и официални изяви.

ТРАСЕ: На всеки състезател предварително се дава карта с отбелязано трасето на нея и посочено местоположението на вет гейта и естествени препятствия, ако ги има, като: дупки, ями, стъпаловидни изкачвания, слизания, пресичане на река и др. Такива препятствия се маркират с червени и бели флагчета и доколкото е възможно се оставят в тяхното естествено състояние. Трасето не трябва да включва повече от 10% твърда настилка, предназначена за движение на МПС.

ТЕМП: Ездачите избират собствения си темп от старта до финала. Може да водят или да следват коня си, но трябва да бъдат качени на него при пресичане на старта и финалната линия. Може да отнеме години, докато комбинацията от кон и ездач бъде готова да се състезава на 160км. Ендюрънсът изисква продължителна подготовка и дълбоки познания и разбирания между кон и ездач. По този начин доброто състояние на коня може да бъде поддържано през цялото време. Ендюрънс днес е широко разпространен спорт, който позволява на ездачи от всички възрасти и способности да се състезават в партньорство с коня.

ДИСТАНЦИИ

♦ 30 км — 4 годишни коне, деца и любители (примерни етапи: 2х15 или 1х30);

♦ 30~г60 км: 5 годишни и неучаствали коне (примерни комбинации: 2х15; 1х30; 3х20; 2х30; 2х20; 2х25 както и други комбинации);

♦ 60^120 км — 6 и повече годишни коне;

КАТЕГОРИИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И КЛАСОВЕ КОНЕ:

СЪСТЕЗАТЕЛИ:

♦Деца — навършили 14 години

♦Юноши — 15-18 годишни

♦мъже/жени - 16 и по-възрастни

♦     Аматьори - 16 и по-възрастни КОНЕ:

♦4 годишни

♦5 годишни и неучаствали

♦6 годишни по-възрастни

 

Правила за 4 годишни (млади) коне, любители и деца.

Те участват в изпитания с дължина на трасето до 30км. Не се налага ограничение в теглото за тази категория. Налага се ограничение в скоростта до 16км/ч и контрол на скоростта на всеки 5 километра. Състезателите ще преминават през две ветеринарни контроли. Първата ще бъде по средата на трасето, а втората на финала. При първата проверка пулсът трябва да е под 64 удара в минута и време за възстановяване 20

Правила за 5 годишни и неучаствали коне.

Те участват в изпитания с дължина на трасето от 40 до 60км (примерни етапи: 2х15км, 2х20км 3х20км, 2х30км). Скорост: до 18км/ч. Правилата за провеждане на изпитания по издръжливост за 5 годишни коне са същите като посочените за 4 годишните коне и изискват контрол за скоростта на всеки 5км.

Забележка*: За ездачите, участващи с коне в категориите 5 годишни и неучаствал не се налага ограничение в теглото.

fei

 

Правилник FEI

Състезанието по ендюранс е тест за способността на състезателя, безопасно да използва издръжливостта и натренираността на своя кон по избрано трасе, в състезание срещу терена, дистанцията, климата и часовника.

В тази връзка, най-важната отговорност пред техническия делегат, Граунд журито, стюардите, вет.комисия, шеф екип, отборните ветеринари, екипите и най-вече ездачите, е да осигурят здравето и доброто състояние на конете с прилежно използване на техните умения заедно с грижата и познанията на ездача. За да бъде успешно, състезателят трябва да познава темпът, ефикасното и безопасно използване на възможностите на коня си по трасето. В състезанията по ендюранс, всеки представител от рода Еквус се счита за "КОН".

800.2. Състезанието се състои от различен брой етапи.

800.2.1 Фазата не може да бъде по-дълга от 40км и би трябвало да бъде не по-
малка от 20км дължина.

800.2.2  В края на всеки етап има задължителен ветеринарен преглед.
Чуждестранен ветеринарен делегат и президентът на ветеринарната комисия
трябва да бъдат допитвани за дистанцията на всеки етап и времето за почивка на
всеки вет гейт.

800.2.3.На състезание от 160км трябва да има най-малко 5 вет гейта плюс финалния преглед (общо 6 етапа). (Възможно е етапите да бъдат редуцирани до 5 по препоръка на ТД).

800.2.4.Етапите могат да бъдат за 1 ден или разделени за повече дни. 800.2.5.Всеки етап е последван от задължително време за почивка. 800.2.7.Във всяко състезание по издръжливост трябва да има най-малко една почивка не по-кратка от 40мин.

800.4.Изпитанията за издръжливост са състезания за време. Комбинацията от кон и ездач, които финишират за най-кратко време ще бъдат победители от състезанието след успешното завършване на всички ветеринарни инспекции и медицински

контроли, както и останалите протоколи за безопасност на кон и ездач по ФЕИ общи правила и ФЕИ вет.правилник. 801. ТРАСЕ

801.1. ТД се консултира с организационния комитет при изготвянето на трасето, съобразно ограниченията, наложени от терена. Те трябва да се опитат да се справят с технически предизвикателствените фактори на терена, но без да са ограничени от тях за: промени в терена, надморската височина, промени в посоката или други наложени ограничения по трасето.

801.2.Типът на терена и различията в надморската височина трябва да бъдат ясно посочени в програмата на състезанието.

801.3.Принципно, трасето не трябва да включва повече от 10% твърда настилка, предназначена за движение на МПС.

801.4.Най-трудната част от трасето би трябвало да бъде в началото на състезанието. 801.5.Дистанциите на етапите трябва да бъдат определени от ОК и да бъде публикувано в програмата.

801.6.Техническите предизвикателства на трасето могат да включват естествено появяващи се препятствия като ями, спъпаловидно изкачване и слизане, пресичане на канавка, но не може да бъде нещо специално конструирано като допълнително препятствие по трасето.

801.7.Доколкото е възможно тези технически предизвикателства трябва да бъдат оставени в тяхното естествено състояние.Ако е необходимо те трябва да бъдат подсилени, така че да останат в същото състояние по време на състезанието. 801.8.Финалът трябва да бъде достатъчно дълъг и широк, за да предостави възможност на няколко коня да финишират на скорост без да си пречат един на друг, и трябва да осигурява достатъчно разстояние за безопасно спиране след като състезателите са пресекли финалната линия. Трябва да бъде разположен възможно най-близо до вет гейта.

802.     МАРКИРОВКА НА ТРАСЕТО

802.1.Общи изисквания: Маркировката на трасето трябва да бъде направена по такъв начин, че да не възниква съмнение накъде да се продължи по трасето. Маркировки могат да бъдат: флагчета, панделки, стрелки, бои и др.

803.     Карта (план) на трасето:

803.2 Трасето за изпитание по издръжливост трябва да бъде официално утвърдено най-малко 7 дни преди предаването му на ГЖ. 805.МЕТОД НА СТАРТИРАНЕ

805.1.Конете не трябва да пресичат старт-финалната линия преди да е даден сигнал. 805.2.Ако   състезател  направи   фалстарт  под  наказание   от  дисквалификация състезателят трябва да се върне и да пресече отново старт - финалната линия. Въпреки всичко времето им за стартиране се записва като при официално дадения сигнал.

805.3.Времето за стартиране на всеки състезател, който не се е представил навреме на старта се записва както, ако би стартирал навреме. Никой състезател не може да стартира по-късно от 15минути откакто е даден старта и е под опасност от дисквалификация.

806. ОТЧИТАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВРЕМЕТО

806.1.Тъй като времето играе важна роля в състезанието, ОК трябва да се убеди, че времето на стартиране и финиширане на всеки състезател е точно отчетено и записано от квалифициран човек, като се използват синхронизирани измервателни методи.

806.2.На всеки състезател ще бъде издадена времева карта или приемлива и надеждна алтернатива за всяко изпитание.

806.3.Уредите за отчитане на времето и стюардите трябва да бъдат на старта и на финала на всяка фаза, за да записват времената на всеки състезател. 806.4.Времето се отчита непосредствено от даването на сигнала за стартиране до момента, в който състезател пресече финалната линия.

806.6.На вет гейта, отчитането и записването на времето на състезателите, трябва да е изпълнено по такъв начин, че да се избегне забавянето на състезателите в случай на пристигане на няколко коня едновременно за преглед.

 

807.НАДПРЕВАРА И ФЕЪР ПЛЕЙ

807.1.Ездач може да води коня си по трасето, но трябва да бъде върху коня си, когато пресича старта или финала, противен случай ще бъде дисквалифициран. 807.3.Друг човек или ездач няма право да води или язди коня след като състезателят е стартирал.

807.4.Целенасочено възпрепятстване (препречване) на състезател от друг по-бавен подлежи на дисквалификация.

807.5.Състезател, който не е допуснат до следващ етап на състезанието или е дисквалифициран по друга причина трябва да напусне трасето незабавно и няма право да продължи освен ако няма други приложими алтернативи и единствено след като

бъде одобрен от член на ГЖ, а ако няма такъв - от стюард. 807.6. Разрешена помощ по време на сътезанието или по трасето. 807.6.1.Програмата на състезанието трябва изрично да упоменава къде е позволена асистенция както на вет гейта, така и по трасето по време на състезанието. 807.6.2.Състезателите трябва да имат достъп до вода по трасето на най-малко всеки 10км.

807.6.3.В случай например на падане по трасето или ако ездачът изгуби коня си или в случай на изгубена подкова, състезателят има право на асистенция.

 

807.7.ЗАБРАНЕНА АСИСТЕНЦИЯ:

807.7.1.Да бъдат следвани, преследвани или придружавани по която и да е част от трасето от колоездачи, пешеходци или други ездачи не участници в състезанието. 807.7.2.Да бъдат подпомагани по която и да е част от трасето, която не е специално предназначена за това.

807.7.3.Да приемат помощ по която и да е част от трасето от някой, неоторизиран за това.

807.7.4.Да бъдат следвани, преследвани или придружавани по която и да е част от

трасето от неоторизирани за това МПС.

807.7.5.Трето лице, окуражаващо коня да върви в тръс.

807.7.5.Някой по трасето , окуражаващ коня (конете) по какъвто и да е начин.

809. ОБЛЕКЛО:

809.1.Предпазна тока - от познатия в конния спорт стандарт и адекватно безопасна, е задължителна за всички лица на всички състезания по издръжливост докато са възседнали.

809.2.Безопасни обувки с токове от 12мм или повече или затворени като кутия стремена са необходими за CEI изпитания. 810 .АМУНИЦИЯ И ЕКИПИРОВКА

810.1.По принцип няма изисквания за амуницията. Все пак draw reins/френски поводи са забранени, а амуницията трябва да бъде безопасна и да пасва на коня. 810.3.Нагайки (или употребата на други неща, наподобяващи нагайка) и шпори са забранени.

810.4.Употребата на мобилни телефони и GPS устройства са разрешени. Всякакви други форми на устройства за комуникация трябва да бъдат одобрени от ГЖ за съответното състезание.

811.1 .Всяко действие или серия от действия, които по мнението на ГЖ могат да се определят като жестокост или злоупотреба (малтретиране) следва да бъде наказано с дисквалификация.

812.1.На всички CEI4* изпитания минималното тегло на ездач трябва да бъде 75кг. 812.2.На всички CEI4* изпитания минималното тегло на ездач трябва да бъде между 75-70кг и трялва да е ясно посочено в програмата на конкретното състезание. 812.3.За CEI1* и 2* изпитания се позволяват алтернативи в теглото, одобрени от FEI и ясно определени в програмата на FEI.

812.4.Няма минимално тегло при състезания за млади ездачи и/или юноши. 812.5.Когато се изисква минимално тегло, контролът му трябва да се осъществи преди старта, където е приложимо, след финала, а може и случайно по време на състезанието.

812.6.Ездачите трябва да бъдат претегляни където е необходимо с всичката ездова

амуниция с изключение на юздечката. Ездачът трябва да поддържа минималното

тегло през цялото време на фазите, докато язди. В противен случай е застрашен

от дисквалификация. Отговорност на ездача или официално лице на FEI е да се

претегли след пресичане на финалната линия.

813 .КЛАСИРАНЕ:

813.1.Иднивидуално: В състезание по издръжливост, победител е тандемът ездач и кон, който е с най-кратко ездово време и успешно са преминали и спазили всички протоколи и изисквания, включително и финалния пеглед. В програмата на състезанието трябва ясно да бъде посочен (определен) метода на класиране. 813.2.Отборно: Отборът победител е този с най-добро време след добавяне във финалното класиране на трите най-добри резултата в отбора. При сходни редултати отбор - победител ще бъде този, чиито трети състезател има най-добро време. Предимство в класирането има отбор, на който всички или максимален брой състезатели са завършли.

815.2.5.Кобили в очевидно напреднала бременнност (след 120ти ден), или кобили със следващо ги конче не могат да участват в CEI или по-висок клас състезания. 815.3.Задължително спиране от участие на конете:

815.3.1.След участие на CEI състезание, на конете се дава задължителен минимален период на почивка, преди да се допуснат до ново участие на FEI състезание, както следва:

-  Завършена дистанция 0-80км - 13 дни по чивка

-  Завършена дистанция 81 км и повече - 20 дни почивка

815.3.2.Ако кон на CEI състезание е бил е лиминиран поради метаболитни нарушения, за които се налага незабавно инвазивно лечение, трялва задължително да се даде почивен период от 60 дни, преди отново да бъде допуснат до участие на CEI състезание.

815.3.3.Ако кон е бил елиминиран поради метаболитни нарушения, за които се налага незабавно инвазивно лечение, на 2 последователни CEI състезания или два пъти в период от три месеца, трябва задължително да се дадат 90 дни почивка, преди отново да бъде допуснат до участие на CEI състез ания.

820.     ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ

820.1.Ветеринарната комисия има абсолютен контрол над всички въпроси, засягащи безопасността и здравето на конете.

820.2.Ветеринарният правилник на FE I се прилага на всички международни състезания по издръжливост.

820.3.Поредицата от прегледи и инспекции са изисквани от този правилник, и са установени в интерес на здравето, безопасността и доброто състояние на конете по време на състезанията.

820.4.Решението на ГЖ, взето по конкретен съвет на официалната вет.комисия е крайно и не може да се подава възражение срещу него. Все пак ГЖ е задължено във всички случаи да даде причините за елиминацията.

820.7.Само състезатели, чиито коне са преминали успешно всички прегледи и инспекции се допускат да бъдат записани в листата на крайното класиране. 820.15.ТД или ГЖ заедно с вет.комисия могат да вземат решение за промяна на времето за почивка след етапите, съобразно екстремни климатични условия или други необичайни обстоятелства. Промените трябва да бъдат анонсирани до всички състезатели или водачите на отборите, преди старта на етапа, за който се касае.

821.     ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЯ И ЕКЗАМИНАЦИЯ НА КОНЕТЕ
821.1 .Ветеринарна екзаминация

821.1.1.Първата екзаминация трябва д а се  направи възможно най-скоро след пристигането   на  конете   в   територията  за  настаняване   на  състезанието,   и задължително преди да бъдат допуснати д о определените им боксове. 821.1.2.Трябва да бъде извършена от официален ветеринарен лекар, посочен от ГЖ, ако не е възможно - от ветеринарен лекар от домакинската страна.

821.1.3.Целта на ветеринарната екзаминация е най-напред да бъде установена самоличността на коня (паспорти, документи за регистрация) и второ да се определи общото здравословно състояние на коня, и особено да се идентифицират всякакви инфекциозни признаци. Съмнителните случаи, трябва да бъдат докладвани на ОК, ТД ил ГЖ при пристигането, но не по-късно от един час преди първата инспекция.

821.1.4.При CEI състезания, тази екзаминация може да бъде проведена заедно с

първата инспекция.

821.2.ИНСПЕКЦИЯ НА КОНЕТЕ

821.2.1.Първа инспекция: по принцип трябва да се провежда в деня преди старта на състезанието и се извършва от вет.комисия заедно с ГЖ. Ръководи се съобразно стандартите за всички инспекции, като включва: пулс, дихателна система, общо състояние, преценка на походката за куцота, болезненост, разкъсвания, рани, ожулвания и други признаци, подлежащи на изследване, които се добавят във ветеринарните карти.

821.2.2.Общи положения на инспекцията: няма разлика във ветеринарните прегледи и оценките между първата инспекция и финалната инспекция. Прилагат се същите принципи и стандарти на оценяване на способността на коня да продължи състезанието и по отношение на метаболитно възстановяване и по отношение на преценката на походката за куцота.

821.2.4.Задължителна проверка за възстановяване: ветеринарната комисия в консултация с ГЖ вземат решение в кой вет гейт ще има задължително представяне на конете пред ветеринарната комисия за проверка за възстановяване, до 15-тата минута преди тръгването на състезателя от вет гейта за следващия етап. 821.2.5.Изискване за проверка за възстановяване: преглеждащият ветеринарен лекар може да изиска от състезателя да представи коня си за реинспекция, докато тече времето за почивка 15 минути преди тръгването за следващия етап, ако при прегледа има някакви съмнения за възможността на коня да продължи. Това правило е въведено, за да липсват съмнения относно възможността на коня да продължи.

821.2.6.Инспекция във вет гейт: това е всяка първа задължителна инспекция на коня в края на всеки етап.

821.2.7.Реинспекция във вет гейт: ако по време на инспекцията във вет гейта пулсът на коня е по-висок от предварително зададените параметри за тази инспекция, конят има право да бъде представен за реинспекция (втори преглед) в рамките на позволеното време за възстановяване.

821.2.8.Финална инспекция: извършва се след като конят пресече финалната линия на състезанието. Конят има право да бъде представен само веднъж и това трябва да е в позволеното време за възстановяване.

821.2.9.Пулсова честота: коне с необичайно висока пулсова честота или с пулс, по-висок от зададените параметри на правилника, или поправки от ГЖ по препоръка на ветеринарната комисия, няма да бъдат допускани да продължат състезанието и ще се считат за неуспели да се класират за следващия етап. Всеки необичаен сърдечен шум също трябва да се отразява.

821.2.10.Дихателна система: промени в честотата или типа на дишане, които застрашават безопасността на конете по преценка на ветеринарната комисия, могат да бъдат причина за елиминация.

821.2.11.Общо състояние: вътрешната телесна температура може да бъде измервана, мукозните мембрани се изследват. Коне с влошено общо състояние или повишена телесна температура се елиминират.

821.2.12.Неправилна походка: първата и финалната инспекция и всяка една инспекция по трасето, коне с неправилна и несиметрична походка, която е продължително наблюдавана на тръс (или друг еквивалентен алюр)(преценява се като се наблюдава коня в тръс, с отпуснат повод и свободна глава в права посока напред и обратно, без предшестващо сгъване на крайниците или дълбока палпация, тъй като може да доведе до болка, изразяваща се с куцота) ще бъдат отстранени от състезанието

и се считат за неуспели да се класират за следващия етап.

821.2.14.Копита и подкови: Конете могат да бъдат яздени без подкови, но ако са подковани това трябва да е извършено правилно и подковите да съответстват на условията за състезанието. Коне, които са подковани на първата инспекция могат да пресекат финалната линия без една или повече подкови. Гумени обувки за коне и подложки са позволени. Така или иначе при всички случаи на влошаване състоянието на копитата и неблагоприятното им въздействие върху атлетическите способности на конете, което се изразява с изпитване на болка, трябва да бъде основание за елиминация.

821.3. ИНДИВИДУАЛНИ ВЕТ КАРТИ (вет карти): трябва да бъдат издадени преди първата инспекция и се попълват след всяка инспекция. 821.4.ФИНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

821.4.1.За представяне пред ветеринарната комисия за финален преглед пулсът на коня трябва да бъде 64 или по-малко, в рамките на 30 минути след пресичане на финалната линия. Коне, които не покриват този критерий, няма да бъдат класирани, но също трябва да бъдат представени на ветеринарната комисия за инспекция до 30 минути след пресичане на финалната линия.

821.4.2.Във всички случаи пулсът трябва да бъде измерван и записван във вет картата, в определеното време за представяне за преглед.

821.4.3.Финалната инспекция трябва да определи дали конят е способен да продължи за следващ етап след определено време за почивка, дали ще се представи по същия начин както на предишните инспекции, със същите критерии и контрол. Изключение е, че има само една единствена възможност за представяне на преглед. 822. Награда за "BEST CONDITION" /Награда за "кон в най-добро състояние"/ 822.1.Организационния комитет може да предостави (организира) награда за Бест кондишън на всички FEI състезания по ендюрънс.

822.2.Целта на тази награда е да отличи коня, който е в най-добро състояние след като е завършил състезанието и е бил класиран (максимум първите 10 коня). 822.4.Конете, които участват в Бест кондишън се смята, че продължават да участват в състезанието до момента на награждаването за бест кондишън. 822.5.Състезателите не са задължени да включат коня си в прегледа за Бест кондишън

 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2009

02—03 Май: с.Змеево (Стара Загора) - Турнир по издръжливост за всички класове коне и категории състезатели;

18—19 Юни: гр.Ихтиман-Държавно първенство по издръжливост юноши 14/18 год., 1* 80км и съпътстващи турнири 4/5г. И неучаствали коне и любители;

15 -16 Август: Балканска купа издръжливост юноши 18год. и мъже;

19 -20 Септември: гр.Пещера, Турнир по издръжливост за всички класове коне

и категории състезатели;

9-11 Октомри: Мост—Чехия, Международен турнир издръжливост 1* 80км

 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ И НОВИНИ: Световни рекорди

 

160 Km

Състезание: HH Shk Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup 2008 Дистанция: 160 Km CEI*** - 12.01.2008

Място на провеждане: Venue Dubai International Endurance City - UAE Ездово време: 06:28:28

Средна скорост: 24.71км/ч Ездач: Omair Husain Al Bloushi (UAE) Кон: Charlandre El Sharif Треньор: Yousef Ahmed Al Bloushi Собственик: Al Reef Stables Конюшна: Al Reef Stables 

120 Km

Състезание: Al Wathba National Day Cup -Дистанция: 120 Km FEI CEI*** - 15.12.2007 Място на провеждане Venue Al Wathba Endurance Village - UAE Ездово време: 04:32:26 Средна скорост: 26.40 км/ч Ездач: Ali Khalfan Al Jahouri (UAE) Кон: Cupid

Треньор: Ali Khalfan Al Jahouri Собственик: Al Wathba Stables Конюшна: Al Wathba Stables

Al Wathba National Day Cup

Световни конни игри:

Световните конни игри под патронажа на ФЕИ се провеждат на всеки

4 години - последната проява беше в Аахе н. Следващата за първи път ще бъде

отвъд океана - Кентъки САЩ ,през 2010.

Световни шампионати:

Световните шампионати по ендюрънс се провеждат на всеки 4 години, в същата година на Олимпийските игри. Последният световен ендюрънс шампионат се състоя в Теренгау (Малайзия) през Ноември 2008. Континетални шампионати:

Европейски шампионати по ендюрънс се провеждат на всеки 2 години, като последният беше в Португалия през 2007г . Следващият ще бъде в Асиси-Италия през септември 2009г.

 

реклама