Спортен календар

Април

Април
Дата    Прояви Дисциплини Клас Спортна база
07.04.2012 г.
Квалификация и съпътстващи турнири  Прескачане   КСБ Тракийски университет
07.04.2012 - 08.04.2012
Квалификация на 30 / 40 / 60 / 80-90 км  Издържливост   Харманли 
14.04.2012 г.
Квалификация и съпътстващи турнири 
Прескачане   Етрополе 
21.04.2012 - 22.04.2012
Лига "Ген. Крум Лекарски "- 1-ви кръг 
Прескачане   КСБ Ген. Крум Лекарски - Божурище
27.04.2012-
29.04.2012 
Международен турнир CEI 1*/2*/3*  Издържливост   Баболна - Унгария 
28.04.2012 г.
Квалификация и съпътстващи турнири 
Прескачане   Бутан 
28.04.2012 г.
Квалификация и съпътстващи турнири  Прескачане   Малка Смолница 

реклама