Тренинг

Как да приучим коня да стои вързан – Част II

Как да приучим коня да стои вързан – Част II

В първата част от поредицата, научихме, защо е толкова важно да научим коня да стои вързан, и обхванахме някои от предварителните стъпки на десенсибилизация (намаляване на чувствителността), през които трябва да премине, преди да започнете да го вързвате. Сега сме готови да научим коня, как главата и тялото му да се поддават на оказаното напрежение.

 

Надявам се, че досега сте научили коня да бъде воден, ако не сте, предлагам ви, първо да усвоите този процес. Защо? Първо, някои от методите, които ще използвате, за да приучите коня да стои вързан, са подобни на тези, които сте използвали за да го научите да бъде воден, така че ако сте го обучавали да бъде воден правилно, сте му дали летящ старт в следващата стъпка. Второ, и много по-важно, на този етап от обучението ще бъде, ако той вече ви се доверява и изпълнява вашите искания. С основните упражнения в кръг, и упражненията за водене ,както и работата от земя с коня, се изгражда тази връзка на доверие, така че, когато поискате от коня да направи нещо неестествено за него, (като да стои на едно място завързан) той ще се чувства по-сигурен при изпълнение на искането ви, и ще черпи сила от присъствието ви.

 

Сега, конят ви е свикнал с упражненията за десенсибилизация  , има умения в изкуството да бъде воден, и вярва във вашата сила. Време е да поработим върху прилагането на натиск. В зависимост дали,  конят ви е преминал и възприел тренинга за водене, най вероятно вече е преминал през тези упражнения. Ще предположим, че конят ви се учи бързо, и не е необходимо да  прилагаме натиск по време на обучението му.

 

Има различни техники, които се използват, когато тренираме коня да ни се подчинява. Аз няма да разглеждам всички, ще засегна само най-използваните. Моят стил се върти около основните- без излишно суетене и щуране, или измислени игри, просто основните упражнения, за изграждане на доверие, с минимум  средства.

 

По отношение на помощните средства за обучение,  използвам плосък найлонов оглавник и достатъчно дълго, удобно въже за водене. Някои хора смятат, че плоският оглавник е прекалено щадящ за обучение, защото коня може да се „облегне” на него, и така да не се окаже никакъв натиск и дискомфорт върху нега. Докато въженият оглавник „захапва” по-добре коня, и той става по податлив, когато му се прилага натиск и отстъпва по-лесно.

 

Истина е че, въжения оглавник, по принцип прави коня по-отзивчив. Но ако коня изпадне в паника или се съпротивлява на натиска, той става много болезнен, и може да натърти муцуната на коня. Аз предпочитам да работя по-бавно, по-комфортно, от колкото изкуствено да ускорявам процеса, с въжен оглавник. Искам конят ми да се подчинява, защото е улеснен от процеса на работа, а не защото усеща, че подчинението е по-малката от двете злини. Колкото по груб е методът на обучение, толкова по-напрегнат е коня.

 

Това не означава, че въжения оглавник не трябва изобщо да се използва при обучение, в края на краищата, това е въпрос на предпочитание. Нямам нищо против въжените оглавници и бих сложил такъв, ако конят се съпротивлява прекалено агресивно с плосък. Аз предпочитам, да поема пътя на най-малкото съпротивление, и да увеличавам натиска само, ако е необходимо. Стига да знаете как да използвате въжения оглавник правилно, работете с него щом предпочитате.

 

Първа Стъпка – основно подчинение

Застанете точно срещу коня, и опънете въжето достатъчно силно, за да окажете постоянен опън, но не толкова силно, че да усещате напрежение върху себе си, или мускулите на врата на коня. Не дърпайте въжето с неравномерна сила, просто поддържайте равномерен натиск.

 

 След като коня пристъпи напред, незабавно отпуснете въжето и освободете напрежението. Незабавното освобождаване е много важно, защото смисълът на това упражнение, е да научим коня, че когато той пристъпи напред и отстъпи на напрежението, то незабавно изчезва.

 

Може да позволите на коня да ви следва от близо през цялото време, или да поискате от него да спре, и вместо това вие да го приближите.  Погалете го, похвалете го за доброто поведение, след това, отстъпете крачка назад, и го накарайте да остане на място с лице към вас.

 

(Забележка: Независимо дали сте избрали коня да приближи към вас, или вие да приближите към него, трябва да сте сигурни, че вие сте направили избора. Коня не трябва да пристъпя личното ви пространство, освен ако не сте му позволили да го направи. Мързеливите коне често опитват да приближат до водача, защото това за кратко ги предпазва от работа. Водачът се наслаждава колко „приятелски” е настроен коня, но честите прекъсвания на урока пречат  да се поддържа контрол.)

 

Имате ли това - първата стъпка е изпълнена. Поздравления, нали? Вие дърпате, конят  пристъпя, вие отпускате – толкова е просто. Въпреки, че това което правим може да изглежда като бебешка игра, това на което учим коня е, че когато усети върху главата си устойчив натиск, той трябва да пристъпи към него, а не да се съпротивлява, за да накара натискът мигновено да изчезне. Незабравяйте, че инстинктът на коня е първо да побегне, така че, ние трябва психически да го препрограмираме, да не побягва от натиска, който му оказваме, а да пристъпя към него.

 

Повторете това упражнение няколко пъти, докато коня ви започне да го прави с лекота. Всеки кон е различен, така, че е невъзможно да кажем колко време ще е нужно на вашият кон, за да усвои основите на подчинението, но не би трябвало да отнеме много време, ако вие вече сте работили с него от земя. Сега вече сме избрали пътя за коня си, и сме завършили първата стъпка от процеса, нека продължим обучението му да бъде завързван.

 

 

Източник:alphahorse.com

Автор: Джефри Роло

Превод: Елица Инджова

реклама