Спортен календар

Февруари

Февруари
Дата    Прояви Изпитания Клас Спортна база
18.02.2012 Верига зимни турнири Прескачане   КСБ Хан Аспарух - София
О Т Л А Г А     С Е !
         
Дата    Прояви Дисциплини Клас Спортна база
25.02.2012 - 26.02.2012 Квалификационен турнир CEN  Издържливост   Атина - Гърция 

реклама