Тренинг

Как да научим коня да не се плаши

Как да научим коня да не се плаши

Кон-високопроходима машина

 

Млад спортен кон, многочислени уморителни тренировки, големи планове и големи надежди. И ето го, дългоочакваният ден на състезанията. Прекрасно подготвеният кон не трябва да ни подведе, той с лекота ще преодолее всички препятствия и трудности. Победата вече е почти в ръцете ни. Ето го първото препятствие… На  детето, което стои наблизо, му се спуква балонът - първо отбиване на коня. Светкавица на фотоапарат – второ отбиване… и „ездачът отпада от състезанието за две неподчинения на коня”… Ситуация, позната на всички коняри: действие на странични външни фактори отвлича и даже плаши младия кон. Да се преборим с това не е лесно, но е възможно. Младият кон – това е бял лист, на който може да  нарисувате всичко, което ви се прииска. Ако много се постараете ще се получи шедьовър! Започваме да рисуваме...

 

Проблеми

 

Като начало си струва да определим от какво обикновено се страхуват конете? Ако вникнем  ще се окаже, че от много неща. Те се страхуват от други животни, от странични предмети, от лежащи на земята или да не дава Господ, от летящи ниско над земята. Те се страхуват да преминават през тесни пространства, отдалечават се от тракащи неща, а всякакви балончета, флагове и най-страшните на света „зверове” – чадърите – въобще поставят нашите бойни партньори в състояние на афект.

 

Същност на проблема

 

Защо все пак конете се плашат от на пръв поглед обикновени предмети? Всичко е много просто – тези предмети са нови за тях. Когато по улиците на града се появили първите автомобили, пешеходците по онова време също с ужас се разбягвали, а след това любопитството взело връх.
След известно време, интересът към новото изобретение на човечеството намалял и автомобилът, както е известно, от разкош се превърнал в средство за придвижване. В случая с коня много предмети, познати ни от детството, предизвикват в животното много силен страх. Та нали ние, хората, знаем, че например, обикновената туристическа палатка, даже много голяма и ярка, няма да ни причини вреда. А конят не знае това, за него подобен предмет е нов… Още повече, че при коня е твърде силно развито стадното чувство, което означава, че нашите любимци от самото си раждане са програмирани и се подчиняват на природния инстинкт: всичко ново е страшно, затова по-добре е да не разбираме какво е, а веднага да бягаме без да се оглеждаме.

 

Решение на проблема. Практика

 

Решението на проблеми от такъв характер е в увеличаването на външното възприятие и развитие на коня. Колкото повече неща вижда той ежедневно, толкова по-лесно ще възприеме новите, неочаквани предмети и действия. За формирането на по-устойчива психика на коня, следва да се моделират няколко „страшни” ситуации, да му се даде да разбере, че подобно нещо съвсем не е опасно, и да се затвърди резултатът с многократно повторение. В резултат, конят се научава да се доверява на ездача и в бъдеще.

 

Но за да не се предизвика веднага противоположна реакция, не забравяйте следното:


1. Запознайте коня с новите обекти в свободна и сигурна обстановка.
2. Бъдете готови за реакциите на коня, не бързайте и самите вие запазете спокойствие.
3. Похвалете коня, ако успее да изпълни вашето задание, и не го наказвайте за проявяване на инстинкти.
4. Позволете на коня да разгледа непознатия обект от различни гледни точки, той не може да бъде напълно спокоен, докато не изучи обекта. Главната задача – да се фокусира вниманието на коня върху обекта и да не му се дава възможност да загуби интерес към обекта.
5. Всяко задание трябва да се повтаря по няколко пъти. Скоро вие ще забележите, че с всеки следващ път конят става все по-спокоен.
6. Стойте колкото се може по-близо до обекта и дайте на коня повече време да го изучи.
7. Бъдете взискателни, но не агресивни.
8. Помнете, че за постигане на успех конят трябва напълно да се доверява на човека и на това, което човекът го моли да изпълни.


И така, даваме на коня няколко прости задачи, за да може той да почувства увереност в себе си.

 

Първа задача – нов необичаен предмет

 

Запознанството с нови предмети ще помогне на коня да стане по-спокоен, той ще започне да се доверява на човека и на тези задачи, които той му  поставя. Скоро конят ще преминава покрай  различни обекти не само без да се плаши, но дори без да ги забелязва! Поставете на манежа или на плаца обикновена туристическа палатка. Позволете на коня свободно да премине покрай нея няколко пъти. Скоро в него задължително ще възникне чувство на любопитство и конят сам ще се приближи към палатката. По този начин конят може да бъде запознат с други, нови за него предмети.

 

Например, много коне се страхуват от чадъри. За да се победи тази фобия, отворете чадър и го поставете на земята, желателно е в помещение, където няма вятър. Водете коня около чадъра, постепенно, стеснявайки кръга. В този случай е необходимо да се работи на корда (в случай, че конят все пак се дръпне настрани). Когато забележите, че напрежението на коня е намаляло, вземете чадъра в ръце и започнете да го движите. Но при това не спирайте движенията на коня, дръжте кордата така, че животното да може да се отклони. Когато конят престане да се плаши, може да се премине към затвърждаване на материала: вземете чадър като обикновен зрител, стоящ на края на бойното поле на турнира. Когато конят разбере, че чадърът е безопасен, той ще ви позволи не само да го докоснете с него, но и даже да го разпънете над себе си.

 

Що се отнася до флаговете и до пакетите и хартийките, които поривът на вятъра вдига от земята, както при другите упражнения, като начало е необходимо да се привлече вниманието на коня към флага. След това преминаваме покрай него, а в следващата задача се осъществява преминаване под флага. За изпълнението на това упражнение сложете флага колкото се може по-ниско, за да може, преминавайки под него, конят да го докосне. Насочете коня към препятствието и преди да се наведете към него, за да не докоснете флага, се убедете, че конят се движи по права линия. За да разбере конят какво искате от него, насочете главата му и леко го потупайте по шията. Дайте на коня няколко секунди да се запознае със ситуацията, но следете да не се отвлича. Когато конят се справи със задачата, дайте му възможност да я повтори свободно, без да удържате поводите.

 

За затвърждаване на навиците може да се използва игра с топка, което е добър начин за отпускане не само на коня, но и на ездача. Това упражнение ще помогне на коня да остане спокоен, когато яздите покрай хора, играещи с топка. За начало следва да се покаже на коня, че топката не е закрепена за земята – това ще го заинтригува. Важното е да се фокусира вниманието на коня върху топката, за да няма причини за паника. Когато конят разбере, че топката няма да му навреди, той престава да се вълнува и започва по-спокойно да се отнася към нея.

Упражнението развива лявото полукълбо на мозъка на коня, тъй като той не изпълнява сам заданието, а наблюдава движението на страничен обект до него.

 

Втора задача – движещ се обект

 

След играта с топка може да се премине към движещи се обекти – одушевени и неодушевени. Понякога се налага да се язди по пътя, а и на турнирите техниката работи често. Впрочем, и минаващата каравана може да създаде неприятни моменти. По-добре е, ако „самоподготовката” на първо време бъде провеждана в привична за коня обстановка. За начало си струва да „запознаете коня” с неработещ автомобил и едва след това да пуснете двигателя.

 

Първия път преведете животното на неголямо разстояние от новия обект. После отпуснете повода и накарайте коня да се приближи към автомобила, след това – към автомобила с включени фарове, което ще увеличи напрежението в коня. После може да се премине към среща с работещ автомобил.

 

Целта на треньора е да запознае коня с различни автомобили, големи и малки, леки и товарни, паркирани и с работещи двигатели, и автомобили в движение.  В резултат на тези тренировки ще се получи така, че конят ще преминава покрай транспортните средства даже без да им обръща внимание. Помнете също, че конят, намирайки се край пътя, не трябва да обръща внимание на различни странични обекти (пътни знаци, стълбове и др.). Без подобен навик той може да се изплаши и да изтича на платното за движение.

 

Срещата с други животни усложнява задачата на коня, защото те се движат и за разлика от автомобилите, управлявани от човека, могат да бъдат абсолютно непредсказуеми. В домашни условия с добре обучени кучета е много по-лесно да се отработи подобен навик. Ако кучето лежи, конят няма толкова да се страхува да се приближи към него, но все пак е по-добре, ако за начало помолите някого да държи поводите или просто да завърже коня. Не си правете експерименти, ако кучето лае и е настроено агресивно към коня. Когато конят започне да се чувства по-уверено, вие можете да се приближите заедно към кучето. Веднага щом успеете да накарате коня да прегради пътя на кучето, като не му позволявате да се обърне и да избяга, той ще почувства своето превъзходство и ще престане да се страхува.

 

Трета задача – кон-високопроходима машина

 

Конят обикновено гледа със страх на тесни пространства, страхувайки се като преминава през тях да не закачи себе си или ездача. Затова веднага трябва да убедите коня, че нищо страшно няма да се случи, ако той се допре до обекта, който възпрепятства свободното преминаване. Започнете с широк отвор и постепенно го стеснявайте, в зависимост от това колко бързо конят ви започва да се чувствува комфортно. Животното трябва да разбере, че трябва да се движи точно по централната линия, без да закача препятствието. Приближавайки към препятствието, конят оценява кой път е по-добре да избере, затова не го пришпорвайте, а го похвалете гласно, погалете го, за да разбере, че прави всичко правилно. Ако конят се засилва, не се опитвайте да го спирате, постарайте се просто да намалите малко скоростта. Не се вълнувайте, ако първия път със забавянето на скоростта нищо не се получи. След като конят премине през тясното пространство няколко пъти и получи увереност, че това е безопасно, той ще разбере, че няма нужда да се ускорява движението и сам ще намали темпото.

 

Следващата по-сложна задача за коня е да премине през поставени много близо една до друга бъчви. Добре обученият кон не се плаши даже, когато  в процеса на изпълнение бъчвите падат. Отначало конят мисли, че не може да премине през толкова тесен отвор, но когато, благодарение на вас, той разбере, че това е по силите му и почувства своята мощ, той няма да се противи на изпълнението на упражнението и с течение на времето ще престане да се страхува от тесни пространства.

 

Освен това всеки кон трябва да притежава маневреност, която да позволява на ездача да отваря вратите без да слиза от коня, нали понякога съвсем не ни се слиза от седлото, за да влезем през портите. Затова конят трябва да се научи да не се страхува от това, че вие се движите в седлото. Преди да се изпълни упражнението, без да слизате от коня, трябва да се убедите, че конят е добре запознат с всяко движение поотделно (няколко пъти повторете всяко движение: приближете се до вратата, отворете и затворете резето, влезте през вратата и излезте обратно), и едва тогава ги съвместете заедно. Конете обикновено не се страхуват от вратите, за тях това е обикновено препятствие, но все пак не забравяйте да подскажете на коня  какви движения трябва да направи. Обърнете особено внимание на  вашето положение спрямо портата – на вас трябва да ви е удобно. Преминаването през врата също помага да се поупражнявате при изпълнението на предишното упражнение – преминаване през тесни пространства.

И за да почувствате увереност в коня, трябва да изучите с него качване и слизане по стълби. За начало, яздейки, трябва да се приближите към стъпалата и да застанете фронтално срещу тях. Главното е да не задържате коня, дайте му колкото се може повече свобода, той сам трябва да разбере, че трябва да се качи по стълбите. Понякога конят може не просто да се качи по стълбите, а да скочи нагоре по стълбите, ако реши, че това е по-лесно за него. Не му оказвайте съпротива, след известно време конят ще разбере, че може бавно да се качва и слиза по стълбите.

 

В началото всички тези упражнения изглеждат неизпълними, особено когато конят реагира не съвсем адекватно на предложенията на ездача. Главното е да не бързате! С течение на времето ще се получи универсален кон, който с лекота може да преодолява всякакви препятствия, не реагира на странични звуци и предмети и напълно се доверява на ездача.

 

 

 

Източник: www.horsesclub.ucoz.ru

реклама