Породи

Английски чистокръвен кон

Английски чистокръвен кон

Английският чистокръвен кон е създаден е в Англия в края на ХVІІ в. и началото на ХVІІІ в, чрез сложно възпроизводително кръстосване на източни и местни кобили с арабски, турски, берберийски, тюркменски и други източни жребци. Произходът на съвременният Английски чистокръвен кон се проследява до три основни жребци – Дарли Арабски, Годолфин Арабски и Байърли Турски, кръстени на собствениците техните им. В началото на ХVІІ-ти век конете са внесени в  Англия от Средиземноморието и Близкия Изток и са кръстосани с местни кобили. По този начин се появява четвъртият  основен за породата жребец Къруин Бей Барб. В резултат е създаден е кон, способен да носи тегло с устойчива скорост през продължителни разстояния.Всички тези качества придават ново измерение  на  подкрепеният от аристокрацията  спорт  - конни надбягвания.

 

Състезанията с чистокръвни английски коне се превърнали в   любимо занимание на английския крал Чарлс II и получили наименованието „Спортът на кралете”. Новият Свят и Северна Америка  бързо възприемат английското развлечение, като за първи път през 1730  английски жребец  на име Бул Рок пристига в щата Вирджиния.Последвал постоянен поток на внос  и така започнала историята на английските коне в Америка.

 

Днес броят на  английските чистокръвни състезателни и развъждани в Америка  коне далеч надвишава този на всяка друга нация.

 

Английският чистокръвен кон е с височина  165 см до холката. Цветът на косменат апокривка може да бъде дорест, черен , кестеняв, тъмно кафяв  и сив. Характерна за него е атлетичната фигура, може да покрие  повече от 20 фута в една крачка,докато развива 40 мили в час. Лесно се поддава на обучение във всички дисциплини, като най-често  се среща  при прескачане на препятствия, обездка, поло и всестранна езда.

 

 Благодарение на своите ненадминати до днес производителни качества, силни аклиматизационни и наследствени способности,  чистокръвният английски кон е получил широко разпространение и се е утвърдил като основна порода подобрителка на всички културни полукръвни породи коне. Най-голям брой чистокръвни коне сега има в САЩ, Великобритания и Франция.

  У нас участва в създаването на Източнобългарския кон.

 

реклама