Породи

Орловски рисак

Орловски рисак

(Equus ferus caballus)

 

Орловският рисак е най-известният руски кон. Характерни за породата са наследственият бърз тръс и невероятните им сила и издръжливост.

 

Орловският рисак е най-старата порода състезателни коне. Той е създаден през втората половина  18 в. от граф Алексей Орлов.  Неговата цел била  да създаде  нова порода коне съчетаваща едновременно красотата  и елегантността на източните коне с масата, силата и бързината западноверопейските.

 

При завръщането си от турски военен поход, графът вкарва в Русия няколко арабски коня, сред които и сивият жребец Сметанка. От кръстоската  му с датска кобила Изабела се ражда сивият жребец Полкан. По-късно през 1784 г. в резултат на пресичането му с холандска кобила се  в Хреновският завод се ражда Барс І. Жребецът отговаря напълно на изискванията на граф Орлов за правилно телосложение, сива космена покривка, височина от 162 см., сила и бързина на движенията. Поколението на Барс І е основа за развъждане на породата.

 

В разработването на породата са включени много коне с английски ездови, арабски, холандски, датски и мекленбургски произход. Основен принцип  на племенната работа при Орловсият рисак бил прилагането на линейно развъждане (който до този момент не бил познат в Русия.). Заслугата на граф Орлов се дължи и на умението да се използват ценните качества на едни коне и да се запазят получените в резултат на кръстосването приплоди за  по-нататъшни цели.

 

Съществен принос  към разработването на породата Орловски рисак и граф В.Шишкин. Той бил изключително добър и прилежен специалист и поставил породата на високо равнище още по време на създаването й. През 1847 г. Шишкин създава заводска племенна книга за орловски рисаци, благодарение на която днес можем да проследим родословното дърво на всички коне участващи в разработването на породата. Шишкин  продължил работата на Орлов и доусъвършенствал породата. Основният му стремеж  бил да създаде богато разнообразие от линнии и фамилии, за да създаде генеалогично сложна, нееднородна структура  на породата орловски рисак. За целта залагал много нови линии от жребци получени в резултат на инбридинг в продължение на няколко поколения. Използвайки  жребци със затвърдени наследствени качества и отлични спортни постижения той формирал нови линии, след което избягвал инбридинга и преминал към междулинейно кръстосване. По този начин дал облик и тип на новите линии.

 

Чрез внасяне на холандски кобили в племенната работа Шишкин успял да  увеличи масивността, ръста и скоростта на конете при движение в тръс. За постигането на по-хармоничен екстериор  прибягнал до вливане на кръвни лииии от ездови коне от източен тип.

 

В началото на XX в. породата добива широко разпространение и е утвърдена като основна порода във всички губернии на Европейска Русия и в  други райони на страната.

 

По време на Гражданската  война, обаче по-голямата част от конете загиват. Не след дълго добрите физически характеристики и висока работоспособност  на конете били оценени високо, конете стават важна част от селскостопанската продукция и транспорта и през 1930 г.  популацията им достига своя връх.

 

По време на Втората световна война броят на конете отново е редуциран. Изчерпаните ресурси след войната били причина за засилено  участие на конете в селскостопанската продукция и в подобряването на местни породи.

 

През 1953г. с навлизането на новите технологии в селскостопанската индустрия , по-голямата част от конезводите биват затворени. След разпадането на Съветския съюз бъдещето  развитие на конете също е неясно, тъй като предпочитани породи били по-бързите руски и американски рисаци. За да се запази породата през 1997г. е основан Международен комитет за защита на Орловски рисак.

 

Характерно за конете от породата Орловски рисак е свободно движение в тръс, и  широка крачка. Относно цветът на космената покривка съществува богата разнообразие, което се дължи на различната наследствена основа идваща от  изходните породи. Най-честосе срещат в сиво 46%, черно 28%, дорести-20% , кестеняви 5%. Конете от породата Орловски рисак имат масивна структура  и развита мускулатура.Отличават се с масивна глава, прав профил,очите са големи и изразителни, ушите са средно големи; шията издължена,може д абъде права или извита, гръдният кош е широк, но не много дълбок, крайниците са високи със силно изразени стави и сухожилия. Височината при холката есравнително висока до 165 см, дължината н атялото е 164 см, а обиколкта на гръдният кош е 186 см.

 

Към днешна дата чистокръвните орловски рисаци се отглеждат предимно в Русия и в по-малка степен в Украйна.

реклама