Тренинг

Защо конят рита и как да бъде отучен

Защо конят рита и как да бъде отучен

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритането със задните крака е движение, извършвано от коня, при което животното навежда главата си и повдига задницата и краката си във въздуха. Ако движението е силно, ездачът може да бъде изхвърлен от седлото и да падне.

 

Причини за ритане със задните крака 

Ритането, въпреки че е потенциално опасно поведение, когато е под седло, е естествен аспект от поведението на коня. В дивата природа е развито с цел защита от хищници от рода котки, които биха нападнали коня, скачайки върху задницата му. Поради това, за да бъде ездата безопасна, трябва да бъде премахната чувствителността на коня към присъствието на неща зад него и също така, да бъде научен да не рита със задните крака при работа под седло. Въпреки това, тъй като инстинкта съществува, конят може да продължи да рита със задните крака, поради редица причини:

 

 • Радост, например, когато конят рита по време на галоп или игра, защото се забавлява.
 • Общо вълнение, например при коне, които ритат в претъпкан манеж за обучение или в началото на езда с много коне, като състезание по ендюранс.
 • Помощите на ездача объркват коня или го плашат и конят отговаря с ритане.
 • Конят е в енергия, защото е бил държан в конюшня дълго време и по този начин освобождава събраната енергия.
 • Болка, която може да се дължи на неподходящо седло или друга неподходяща амуниция, проблеми със зъбите или друг здравословен проблем.
 • Раздразнение, обикновено предизвикано от ухапване на насекоми (обикновено по задните крайници), от които конят се опитва да се освободи, или в някои случаи, като отговор на употребата на нагайка по хълбока или задните крака.
 • Необучените коне могат инстинктивно да ритат първите няколко пъти, когато имат седло на гърба си, ако не са преминали през правилно обучение от земя, а понякога дори и при правилна подготовка. Това е инстинктивен защитен механизъм.
 • След като е установил, че ритането със задните крака води до прекратяване на работата, конят започва да го прави, за да избегне тренировките.
 • Неподчинение на помощите, когато конят не желае да направи това, което иска от него ездача. Понякога това се дължи на лоша езда от страна на човека, но в други случаи конят се опитва да избегне правилните команди чрез ритане.
 • Конете за родео, които се използват специално за тази цел, обикновено се развъждат така, че да бъдат склонни към ритане и се насърчават да ритат, когато имат ездач на гърба си, с помощта на специални каиши около хълбоците им.
 • Страх от силен шум и от шумни машини, като коли, камиони, влакове и самолети.

 

Ездачите трябва да се научат да се справят при ритане, тъй като това е сравнително често срещана форма на неподчинение. Освен това, понякога от коня се изисква движение, подобно на ритането със задните крака: коне, които прескачат препятствия в действителност използват почти същото движение като при ритане, когато се изтласкват във въздуха, но в случая се извършва с предварително планиране на по-широко и по-голямо разстояние. Движението от класическата обездка, познато като каприол, също е много подобно на ниско ритане.

 

 

 

Какво е решението, ако конят рита

Ритането, особено, ако е предизвикано от страх, болка или възбуда, като цяло е слабо неподчинение, освен, ако не е толкова силно, че да изхвърли ездача от седлото, което вече е опасно. Ако ритането е умишлено действие на коня и се превръща в нежелан навик (например, когато конят се е научил да рита, за да не се налага да работи), тогава той трябва да премине обучение от професионален треньор. Има дори и олимпийци, които се е налагало да изпращат конете си ново обучение при специалист.

 

Важно е проблемът с ритането да се реши веднага. Дори и при основателна причина, това е потенциално опасно неподчинение, което не може да бъде насърчавано или допускано да продължава. Въпреки това е необходимо ездачът да е сигурен, че то не се дължи на лоша езда или неподходяща амуниция, която причинява болка на коня. Трябва да се прецени и режимът на движение на коня в падока. Допълнителното време, прекарано навън ще позволи на коня да изразходва натрупаната енергия, преди ездачът да започне работа с него. В определени случаи (например при състезания, когато конете не могат да бъдат оставяни навън за продължителен период от време) кордирането на коня за малко ще помогне той да се успокои достатъчно, така че след това ездачът да може да работи с него под седло.

 

Една от най-често срещаните причини за ритането е, че ездачът наранява устата на коня, без да съзнава това. Освен това, ездачът може да подава на коня объркващи помощи. Например, когато дава команда за движение напред с крака, а в същото време дърпа поводите, за да го забави.  След това ездачът дърпа главата на коня настрани, за да завие. Тъй като конят се бори, ездачът се вбесява и отново започва да рита силно коня.  

 

Като резултат, конят започва да рита със задните крака. Защо? Защото е абсолютно объркан.

 

 Ако яздите, направете го спокойно. Съсредоточете се върху усещането на коня си. Подайте му правилните помощи и верните сигнали, за да направи това, което искате. Не прекалявайте. Дайте само достатъчен сигнал, за да направи това, което искате.  

 

Ако имате намерение да преминете в лек галоп от ходом или тръс, или обратно, тогава мислете в перспектива и го направете спокойно и плавно. Не изненадвайте и не стряскайте коня. Спокойният кон не рита.  

 

Много хора смятат, че трябва силно да ритнат коня с крака, за да повдигнат в галоп и когато го направят, дърпат поводите и „увисват” на устата на коня, като в същото време подават команда за галоп с крака. В други случаи ездачът язди с увиснали поводи и когато конят премине в галоп, дърпа поводите, за да го забави.

 

В резултат на всичко това конят се обърква. А и не само – това наранява коня.

 

В крайна сметка, поставете се на мястото на вашия кон. Ако ви бъде подадена команда за галоп и след това усетите болезнено дърпане в устата... няма ли малко да се разстроите? Ако това се случва всеки път, няма ли да си помислите „Трябва да се отърва от това дърпане в устата – това ме убива!”.

 

На първо място, ако конят ви рита със задните крака, е много важно да не го спирате. Ако го направите, той се научава, че ако иска да спре, всичко, което трябва да направи е да рита. По този начин много бързо ще се сдобиете с умен кон, който знае, че ако иска да спре, просто трябва да рита със задните крака.  

 

Така че, ако конят рита, най-доброто решение е, вместо да се спре коня, да се използва един прав повод, за да се дръпне главата настрани и нагоре, завъртайки коня в малък кръг. Ако ездачът дръпне главата на коня с двата повода, шията на коня е по-силна и е вероятно ездачът да се обърне върху главата на коня. Чрез завъртане на коня настрани, ездачът получава повече механична сила и конят не може лесно да изрита, когато се върти. Когато конят спре да рита, може да бъде накаран да тръгне напред; конят не може да изрита много силно, ако е ангажиран с движение напред. Обикновено конят дава сигнал, че се кани да изрита, като навежда главата си надолу, забавя ход и спира и извива прекомерно гърба си нагоре (каубоите го наричат „образуване на буца в гърба”). За да предотврати ритането, когато го предусети, ездачът трябва да накара коня да се движи напред или в кръг, да вдигне ръцете и главата на коня и съзнателно да постави коня в хлътнала рамка за момент, като седне малко назад с пети надолу, с дълбок седеж и рамене леко назад. Това ще помогне на ездача да запази баланса, ако конят изрита, а съзнателното повдигане на главата и хлътването на гърба на коня намалява силата и сериозността на ритането.

 

Някои пособия за обучение, като мундщук и някои видове матрингали, също могат да предотвратят ритането.

 

 

 

Последствия от хроничното ритане със задните крака

 

Конете, които ритат постоянно, не могат да бъдат яздени безопасно. Ако не преминат ново обучение, стават неподходящи за какъвто и да е вид обикновена езда. Има малко възможности за такива животни.

 

В някои страни, кон, който не може да бъде отучен да рита, може да бъде продаден, за да се използва за родео. По ирония, такива коне често получават висока цена на пазара за родео коне, защото са лесни за управление на земята, много умни и умеят да хвърлят ездачите, което позволява на каубоя да постигне висок резултат, ако може да се задържи върху им.

 

 

Източник: www.wikipedia.org

               http://www.horsetrainingandtips.com

 

Превод: д-р Веселина Стойчева

реклама