Екип и амуниция

Какво не знаем за амуницията на коня

Какво не знаем за амуницията на коня

Всички  ще кажете, че знаете какво представлява конската амуниция и нейната най-важна част, седлото на коня.

Да, обаче дали ви е известно, че седлата са различни -  строеви, английски, волтижировъчни, а всяко съдържа ленчик, кожена покривка, живец, две кожени крила, две кифли, две кожени основи и два стременни кайша.

 

И още – седлото  е само една част от конската амуниция. Тя съдържа още няколко други елемента, всеки от тях със специфично значение и функция.

 

На гърба на коня

Седлото за  коня, предназначено за планинска езда е придобило известност още от началото на първото хилядолетие до новата ера.  Седлата с твърда основа се появили  в ранното средновековие. В днешно време са известни много видове работни и кавалерийски седла, чиято основна част се нарича ленчик.

Частите които съставляват конското седло са:

- ленчик (4)

- живец (3)

- кожена покривка

- две кифли (19)

- две кожени крила (6)

- две кожени основи заедно с подстегите

- преден лък (5)

- заден лък (2)

- два стременни кайша (7)

- панел (1)

 
Към седлото има следните принадлежности:


Опас (9)  - с който седлото се прикрепя към гърба на коня. Най- често е изплетен от ленени или памучни върви, наредени наред и съединени с оплитане на 2-3 места, с обща широчина 11-12 см. Накрая има две преждила, съединени с оплитане.

 


Стременниците (7) се изработват  от специален бланк, широки по 3 см. На единия край имат пришити по едно желязно двойно преждело, а към другия край са пробити отверстия,на 4 см едно от друго.

 


Стремената (8) са  направени са от желязо или месинг и съдържа набраздено основание и дъга. Някои от тях са изрязани в средата. В  най-горната част на дъгата, която е приплесната, има направена дупка и през нея се прокарва стременникът.

 

Потникът  е дълъг точно, колкото седлото и се изработва от вълнен пласт. Служи да не се набива конят и да поема потта му.

 

Нагръдникът  държи седлото и не му позволява да се измества назад, когато конят се движи по разнообразна местност.

 

 

На главата на коня


Юздечката е съставена от оглавие , трензела и поводи.


Оглавието има надтилен (11), презчелен (12), презносен (14), подбраден (10), подганашен и страничен ремък (13).


Какво е трензелата (удилото) (15)– две железни дъгообразни колена, със  закръглени гривообразни споени дупки в краищата, вкарани подвижно една в друга. Външните им краища завършват с удебеления, снабдени с дупки, а през тях са свързани две споени гривни. Точно за тези гривни се закачат оглавието и поводите. 

 

 
Поводите (17,18) са кожен ремък, закачен за халките на трензелката които ездачът държи и упрвалява коня.


Мундщукът съдържа юздечен оглавник, мундщучен оглавник, мундущни и трензелни поводи, цепочка и трензилно удило.


Мундщучното удило  съдържа кобилица и два лоста, съединени с кобилицата. Средната част на кобилицата наподобява  дъга,  в една плоскост с лостовете на мундщука.


Трензелата представлява пречупващ се лост отстрани с две странични халки, за които се прикрепят поводите. Трензелата може да бъде обикновена, “Д”-образна или със странични ограничители. Дебелината и  влияе върху натиска и управлението на коня.

 

Дебелата трензела е по-безболязнена, а тънката е по-болезнена за животното.


Трензелата и мундщукът се свързват с поводите чрез страничните халки.


Поводите могат да бъдат изработени от кожа или плат, като се закопчват за страничните халки на желязното удило.

Има и няколко други вида удила, които се използват по-рядко- пелхама, бозал, хакаморе. Хакаморе и бозал са средства за заюздване без неприятното желязо в устата. Те действат върху носа на коня. 

 

Юздата на коня е  част от конското снаряжение, която е предназначена за управлението  му.

 

Най-простата базова юздечка, която е подходяща за много видове планинска езда, се нарича трензелна. Тя подхожда за първоначалните етапи от тренирането на младите коне.

 

Юздечка, в чиято конструкция не влизат удилата, се нарича хакаморе.

 

Тя е най-подходяща за коне, които имат наранявания по устата.  Хакамората не притиска устата и щади животното.

 

Знаете ли какво представлява конския хамут? Той е  точно приспособлението за препредаване на усилието на животното към селскостопанската машина.

 

Природният гений е създал палитра от различни коне – дали по формата на грациозната шия или по телосложението им или по други белези.

Поради това на всеки от тях е нужен различен хамут.  Ако той е твърде широк или твърд пречи на свободното движение на краката на жребеца, затруднява дишането му.

Късият  създава проблеми на кръвообръщението. Как да решим какъв хамут е нужен точно за нашия кон? – като измерим дъжината и ширината на конската шия.

 

Ефективността на използване на амуницията, която е необходима за облегчаване работата на човека зависи от това, до колко правилно са подбрани тези елементи. И при това нека се съобразим  с индивидуалните особености на конкретното животно.

 

И още – нека при закупуване на конското снаряжение да обърнем внимание  на качествата му, не на цената. Конете заслужават това!

 

Нека Ви припомня - ако конете са натоварвани един след друг, то за два коня със сходни параметри можем да купим един пълен комплект амуниция.

 

 

Текст: Искра Борисова-Атанасова

реклама