Тренинг

 • Огъване на врата на коня от земята

  Огъване на врата на коня от земята

  За да извлечете максимума от този урок: - Преди да започнете, изведете коня навън, работете с него в кръгъл манеж или го кордирайте, за да го успокоите и да задействате

 • Огъване на врата на коня от седлото

  Огъване на врата на коня от седлото

  За да извлечете максимума от този урок: - Преди да започнете, изведете коня навън, работете с него в кръгъл манеж или го кордирайте, за да го успокоите и да задействате

 • Основи на кордирането

  Основи на кордирането

  Получавам много молби за помощ относно коне с различни проблеми в ездата и причината често може да бъде отдадена на пропуски в основното им обучение. Затова аз често

 • Пат Парели: Уверено преминаване през вода

  Пат Парели: Уверено преминаване през вода

  За много ездачи хладните пръски вода са изключително привлекателни в горещите летни дни. Това може да бъде много приятно, но не и в случаите, когато конят не е подготвен

 • Преодоляване на препятствия

  Преодоляване на препятствия

  Спрете скучните упражнения на манежа и се забавлявайте повече, докато изграждате силна връзка с вашия кон!    Преодоляването на препятствия засилва увереността

 • Процесът на обучение при конете

  Процесът на обучение при конете

  Разбирането и вникването в процеса на обучение е основен приом при работата с коне. Колкото по-добре сме запознати с методите на обучение, толкова по-малка е вероятността

 • Работа от земя: от основата до игрите

  Работа от земя: от основата до игрите

  Приковаването на вниманието, използвайки логиката на коня, включва показването на коня на нови неща, които се състоят от само една стъпка или най-много две, различни

 • Спиране на един повод

  Спиране на един повод

  Представете си, че сте в кола, която няма никакви спирачки и се носите по магистралата. Какво мислите, че ще се случи, ако педалът на газта блокира? Джеймс Бонд може би

 • Тренинг и изпитване на конете

  Тренинг и изпитване на конете

  За да прояви конят най-голяма работоспособност, е необходимо той да бъде системно трениран и приучван. Под трениране се разбира извършване постепенно на упражнение,