Породи

 • Плевенски

  Плевенски

    Плевенският кон  е  местна полукръвна спортна порода  коне. Създаването на породата започва с откриването на конезавода “Клементина”   през 1895

 • Полукръвни породи коне за езда и комбинирано използване

  Полукръвни породи коне за езда и комбинирано използване

  Полукръвните породи са най-разпространените. Създадени са с участието на някоя от чистокръвните породи и периодически в тях се влива кръв от изходната порода-подобрителка.

 • Породата камарг

  Породата камарг

  Камарг е древна порода коне, намиращи се в едноименната област Камарг в южна Франция. Векове наред, а може би дори хилядолетия, тези малки коне живяли диви в пустите околности

 • Рисисти породи коне

  Рисисти породи коне

  Най-изтъкнатия представител на рисистите породи за комбинирано използване е Орловският рисак. Създаден е в изградения от граф Алексей Орлов по времето на Екатерина

 • Тежковозни породи

  Тежковозни породи

  С оглед на превозването на тежки товари в началото на 20 век се създават масивни коне със здраво телосложение, груби форми, бавни и сигурни движения. По-рано в Средновековието

 • Тракенен

  Тракенен

  Тракененски кон (Equus ferus caballus)   Тракененски кон, известен още като Тракенен и Тракенер е  чистокръвна европейска порода коне, която произхожда от Източна Прусия.

 • Хафлингер

  Хафлингер

    (Equus ferus caballus)   Хафлингер е планинска порода коне, добила популярност със своята сила и издръжливост. Породата е създадена в Австрия и е намерила широко разпространение

 • Чистокръвни ездови породи

  Чистокръвни ездови породи

  1. Арабски кон. Това е една от най-старите културни породи в света. Останки от такъв кон са регистрирани при разкопки в Иран, Сирия, поречието на Тигър и Ефрат и в Египет.

 • Шотландско пони

  Шотландско пони

  Според специалистите една от най-старата порода коне в Британия е шотландското пони. Кръстена на островите, от които произлиза, сега е една от най-известните порода